De Stichting Industriele Reiniging (SIR) heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging. De Stichting Industriële Reiniging bundelt en behartigt dat belang in Nederland en - sinds 2003 - in België.

Zo veilig mogelijk werken in industriële reiniging. Om die doelstelling te verwezenlijken, is de SIR op een aantal gebieden actief. Voorop staat het vaststellen van richtlijnen. Daarbij worden alle partijen uit de branche betrokken. Door de unieke samenstelling van de partijen wordt er altijd een evenwichtig en door alle partijen aanvaard resultaat bereikt. De vastgestelde richtlijnen gelden voor de gehele branche in de Benelux. Door ondertekening van de SIR beleidsverklaring verplichten alle aangesloten ondernemingen zich om de richtlijnen na te leven. De kracht van deze samenwerking binnen de SIR is, dat de actuele risico's van industriele reiniging door alle partijen worden onderkend en de passende richtlijnen door alle partijen worden geaccepteerd. Doordat de SIR richtlijnen éénduidig zijn, worden onveilige werksituaties bij toepassing tot een minimum beperkt.

 

De werkterreinen van de SIR omvatten:

Hoge Druk Vloeistof Reinigen
Druk / Vacuum Reinigen
Chemisch-Technisch Reinigen
Adembescherming - Inzet van Life Support Units

Industriële reiniging is een dynamisch vakgebied. De SIR houdt hierin continu de vinger aan de pols. In de ontwikkeling van veilige apparatuur heeft de SIR een stimulerende rol en bij de ontwikkeling van veilige werkmethoden is de SIR actief betrokken. Regelmatig past de SIR haar richtlijnen aan de laatste stand van zaken aan. 

BREN& de SIR

Sinds  vorig jaar is Bren Drachten als fabrikant actief lid van de SIR.
Een belangrijk onderdeel van de SIR is het opleiden van keurmeesters. Deze keuren volgens de Sir gestelde en door de overheid goed gekeurde normen, hogedruk reinigings instalaties & druk- vacuum instalaties/voertuigen. Onder Hoge Druk verstaat de SIR een werkdruk die hoger is dan 250 bar of wanneer het pompvermogen meer dan 10 kW is bij een werkdruk van meer dan 25 bar. Bren is  een erkende Sir keuringsinstantie.

In samenwerking met de RDW verrichten wij ook ADR-tankkeuringen.